Emlékeztető a jegyzővel

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Budakalász, Petőfi tér 1.

 

Tisztelt Polgármesteri Hivatal !

Az alábbi emlékeztető által felvázolt problémák megoldásával kapcsolatban várjuk válaszukat és intézkedéseiket, mely megoldásoknál Egyesületünk rendelkezésre áll.   

 

Tisztelettel: Gurzó Tímea

Budakalászi Duna-partért Egyesület

 

 

Emlékeztető


Időpont: 2019. október 9.
Helyszín: Budakalászi Polgármesteri Hivatal, jegyzői iroda
Jelen vannak: dr. Udvarhelyi István jegyző,
                               Gurzó Tímea Budakalász Duna-partért egyesület elnöke


Több témában eltérő információkat kaptak a Dunapart I és Dunapart II lakói és az Egyesületünk tagjai. A mai találkozónk lényege, hogy az alábbiakban kifejtett problémákat az Egyesület elnöke jelezze a Jegyző, és a Polgármesteri hivatal számára.

Egyesületünk szerint, szükséges mielőbb megoldásokat keresni és egyöntetű információkat kialakítani a meglévő törvények rendeletek, szabályok értelmében, azok figyelembevételével.
 

Ezek a témák a következők:

I/ Az építési engedély alapfeltétele minimum 1 méter ajándékozása Polgármesteri hivatal részére, ellenszolgáltatás nélkül  

 

A Dunapart I-II területek fejlődnek. Ezért szükség van a polgármesteri hivatal jelenlétére, odafigyelésére, és a számunkra adott pontos tájékoztatásra is.

Az építési engedélyt a szentendrei illetékes hatóság adja meg, viszont ahhoz szükség van a telekalakításra. Ez a Polgármesteri hivatalnál intézhető, a Szabályozási terv írja elő.

Azt írja elő, hogy a telekalakítást úgy kell „megtenni”, hogy az a földhivatalba bejegyzésre kerüljön. Nem azt írja elő, hogy tulajdonba kell adni a minimum 1m sávot az út szélesítésére. A kulcsszó: földhivatalban átjegyzésre kerüljön útként.  
 

Két lehetőség van:
I/1. Valamennyi építeni szándékozónak adjon út céljára, ajándékként a polgármesteri hivatal tulajdonba minimum 1 m-t ellenszolgáltatás nélkül. ( Ellenszolgáltatás nélkül, hiszen a vízbevezetéshez, út rendbetételéhez, a Szabályozási terv szerinti, közel jövőbeni belterületbe vonáshoz nem ad támogatást, valamint a korábban megküldött összefoglalóm szerint, területünk nem kapott semmit. Ellenszolgáltatás 0!). Ez nem megoldás. A lakók számára nem. az itt lakókét biztos nem.

          

II/2. A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Útügyi osztályától szóbeli tájékoztatást kaptam arról, hogy olyan megoldás is létezik, mely szerint 1 m telekalakítást követően az építési engedély megadható. Tehát nem kell tulajdonba adni. Telekalakításban jelezni kell, hogy az út lesz ezen a kb. 1 m sávban. . Ebben az esetben nem veszik el ingyen, ajándékként 30-40 m2, és nem csökken beépíthető terület nagysága.

Erről az építtető ingatlan tulajdonos nem kap tájékoztatást.

Tehát: A Szabályozási terv szerint 1 m-t le kell adni út céljára, de a tulajdonba adásra nem kötelez senkit.

A Szabályozási terv szerint a Dunapart I. mentett oldal területe belterület lesz, egyszer. ( A Dunapart II. nagy része a hullámtér már régen belterületi besorolásban van, annak ellenére, hogy hullámtér.)

Jelen állás szerint, most venne és vesz el 1 m-t az ingatlantulajdonosoktól, az építési engedély áraként és feltételeként, viszont nem szándékozik belterületbe vonni (Polgármesteri hivatali tájékoztatás szerint, a közeljövőben biztos nem), azt a területet ahol élünk, csak azt a területet vonta korábban belterületbe ahol most lovak élnek. Szomorú.
Továbbá  fontos megjegyeznem, hogy pl. a Tulipán utcában hiába vesznek 1 m-t út céljára, ha ott maradnak az  úton a villanyoszlopok. Tulipán utcába 9 db van, az elmúlt időben felhívtuk az ELMŰ-t és tájékoztatása szerint kb. 1 millió Ft költséget jelent a villanyoszlopok 1 m-rel történő áthelyezése. Ez szükséges lenne, ha nem akarják a közlekedők a villanyoszlopot kerülgetni. Ez összesen 9 millió Ft. Ezt a lakosok ne tudják kifizetni. Kinek a költsége ez?

Mi értelme így az út kialakításnak egyáltalán?

Egyre többen laknak a környéken, több állandó lakos lesz, lenne. Sokan azonban azért nem lesznek állandó lakosok, és nem hozzák ide cégeiket, és nem fizetnek iparűzési adót, mert ilyen rendezetlen körülmények között sem mutat együttműködést a Polgármesteri hivatal.

 

Az Egyesület elnöke ennek megváltoztatására és együttműködésre kéri a Polgármesteri hivatalt, a fentiekre pedig sürgős válasz vár, melyet a Jegyző úr meg is ígért.
 


II/ A Szabályozási terv által jelzett M0-ás lehajtó, a védősáv és kisajátítás pontos jelentése, fogalom meghatározása


Az információink szerint kétféle választ adott a Polgármesteri hivatal, azok számára, akik illetve ingatlant, telek vásárolnának építési engedély iránt annak feltételéről érdeklődtek. Válaszukkal a terület fejlődését akadályozzák meg. Miért is?

  • Egyik esetben nem jelentett gondot, kisajátítás és a védősáv.
  • A másik esetben - a főépítész tájékoztatása szerint, melyet nekem is elmondott- várható az elkészülő M0 autópálya lehajtója miatt, a Szabályozási terven található védősávban jelzett területen belül a kisajátítás.

Miután nem volt egyértelmű, hogy egyik lakó számára a kisajátítás gond lehet a másik számára nem jelent gondot, ezért felkerestem a NIF illetékeseit, melyet írásban is meg fogok keresni és állásfoglalást kérek az alábbiakról.
A NIF szóbeli tájékoztatás szerint a kisajátítás lezajlott, már nem lesz kisajátítás a területünkön.  Viszont jelenleg a térképszelvényen ez még ma sem látható.

A Polgármesteri hivatalnak szorgalmaznia kell, amit már ugyan többször megtetted, hogy a 2007- 2008 évek során megtörtént kisajátítás tényét vezesse/ vezettesse át a földhivatalban a térképszelvényre, lehetőleg ne a több 10 évvel ezelőtti állapot legyen még mindig a térképszelvényen.

 

A NIF figyelmünkbe ajánlotta az

- az 523 / 2013 (XII.30) kormányrendelet az M0 autóút10 sz. és 11 sz. főút közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről, ami a védősávban található területeket mutatja,

- a 1988. évi I törvény a közúti közlekedésről 42§. és 42/A. §. (1) A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges feltételeire és módjaira vonatkozik.

Az Egyesület elnöke ezekre felhívta a Jegyző úr figyelmét.

A 250 m-es védősáv a lehajtó közvetlen közekéig fog érni, szűkítik, ez a változás 2020. év tavaszára várható. Az M0 tervei, építési engedély készen van, már csak a Budakalász elkerülő út rendezésére várnak.  
A fentiek és a rendeletek alapján az Egyesület elnöke szükségesnek tartja, hogy a lakosok és építkezők részére nyújtott tájékoztatás a fentiek figyelembevételével történjen. Ezért az
Egyesület elnöke abban tud segítséget nyújtani, hogy állásfoglalást kért az Illetékes N I F-től a fentiekkel kapcsolatban. Az állásfoglalást a Polgármesteri hivatal részére továbbítani fogja.

 

III/ Biciklis forgalom, az atrocitások folytatódnak


A biciklisekkel továbbra is gondok vannak, állandóak az atrocitások. Ezt mindenképpen meg kell oldani, akár KRESZ táblákkal, akár más ötlettel. A biciklisek a gáton járnak, száguldoznak, azt hiszik, hogy a  g á t  az út. Jegyző úr  hozzájárult, hogy  információkat ragasztunk ki arról (főleg az országúti kerékpárosok részére), hogy a bicikli út a Duna parton található, a g á t  azaz a Gát utca nem közút, ott csak engedéllyel lehet közlekedni és elsősorban az ott lakók használhatják. A  g á t védmű, arra vigyázni kell. A sorompó tönkretételéért is nem egy esetben a biciklis volt a felelős.
 

A Jegyző úr tájékoztatott arról, hogy az Eurovelo 6 segítséget fog nyújtani részünkre, és akkor kitáblázásra kerül sor a biciklisek részére a behajtani tilos táblával.

Jelenleg még a Polgármesteri hivatal tulajdonában van  a   g á t. A polgármesteri hivatal felel azért, ha ott olyan atrocitásra kerül sor, melyben a felelősség kérdése felmerül.

A NIF illetékes Eurovelo 6 projekt vezetőjének tájékoztatása szerint a bicikli út Eurovelo 6 tervezett fejlesztés a turisztikai biciklisek számára kerül megépítésre, kiszélesítése, kialakításra a Barát patak és Szentendre között. Az országúti biciklisek várhatóan nem szívesen használják. Ők ugyanis időre mennek, gyorsan száguldanak, őket zavarja a turizmus lassan közlekedő biciklisei, az esetleg sétálók babakocsisai és a kutyások is. Ezért hajtanak a g á t on.

Hol is sétálhatnának a lakók, az itt élők?  A járjanak és sétáljanak a murvás Gátőr utcán, mely iszonyatosan poros vagy eső után éppen tele van apróbb tavakkal? Tehát valójában nem jelent megoldást az Eurovelo6. Sajnálattal vettük tudomásul.

A biciklis forgalom a bicikli útra terelése nem tűr halasztást, most és azonnal intézkedést kért az Egyesület elnöke.IV/ Gát megbontás, Harcsa utca és Gát utca jobb oldalán.

 

Az Egyesület elnöke kéri, kivizsgálni szíveskedjenek, hogy a Harcsa és a Gát utca által közrezárt derékszögön belül, a Barát patak irányába - vélhetően az Elmű által kiásott nagy és mély gödör - hónapok óta miért kiásva. A megbeszélést követően a gödör betemetésre került, de a kérdésekre továbbra is várjuk a válaszokat:

Hogyan lehetett a gát oldalát megbontani? Ki adott hozzájárulást 10 m-en belül gát megbontásához? Jegyző úr ígéretet tett arra, hogy utána néz és ígérete szerint erről értesítést kap Egyesületünk.

 

V/ Gátőr utca tulajdoni és kezelői jogviszonyainak kérdése az ott található autók romjai, felelősség kérdése miatt

 

Gátőr utcán található, pontosan a Kedves és a Tulipán utca által közrezárt Gátőr utcán roncs autók parkolnak évek óta. Egyesület elnökét a NIF tájékoztatást arról, hogy ez az út már a Polgármesteri hivatal kezelésében van. Ezt írásban fogom kérni a NIF-től szintén, és természetesen a Polgármesteri hivatal a részére további intézkedés céljából át fogom adni. Erről a Polgármesteri hivatal nem tudott.

 

Egyesület elnöke:
A Polgármesteri hivatal miért nem hajlandó megérteni, hogy joga van ennek a területnek, ezeknek a területeknek a Dunapart I és Dunapart II-nek a fejlődéséhez, annak ellenére, hogy adót fizetünk, sokan tulajdonba adták ingyen már az 1 m-t.? Miért nem fejlődhet ez a terület is, mint Budakalász belterületei? Miért nem élhetünk kellemes és kényelmes életet?

 

Kérjük Jegyző urat járjon közre, és segítsen válaszokat és információkat kapnunk a fentiekkel kapcsolatban.

Időközben fentiekről tájékoztattam a Budakalász Főépítészét is.
Az Egyesület várja a mielőbbi intézkedéseket és a vállalt feladatokat pedig prezentálja Polgármesteri hivatal részére.

 

Emailen kapják:

- Polgármesteri hivatal,

- dr. Udvarhelyi István,

- Budakalászi Duna-partért Egyesület elnökségi tagjai,

- Rácz Miklós 1. sz. körzetünk önkormányzati képviselője,

valamint a hirdetőtáblára is kifüggesztésre kerül, hírlevélként pedig megkapják az Egyesületünk tagjai.

Budakalász, 2019. október 23.

Kommentek

A hozzászólások megtekintéséhez kérlek jelentkezz be!